หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
 
ศูนย์บริการแบบครบวงจรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (One Stop Service Center หรือ SOS)
           ศูนย์กลางให้บริการทางโทรศัพท์ในการรับแจ้งข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร สายการบิน ผู้ประกอบการ และหน่วยงายต่างๆที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ (คอล เซ็นเตอร์) และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร
           หากมีเหตุด่วนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 66 (0) 2132-1888
 
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2131-1111
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 1672
 
ตำรวจท่องเที่ยว
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2135-1155, 0-2134-4070
 
บริการรถโดยสารบุคคลลีมูซีน
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-2323-5
 
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์การบินไทย
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2356-1111
 
ห้องรับรองบุคคลทั่วไป (CIP)
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-6284
 
บริการติดตามสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2132-1880, 0-2132-1890
 
บริการรับฝากกระเป๋า 
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-7795-6

 

 

 
Switch to full site