สถานเสาวภา สภากาชาดไทย


ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 ภายในมีสวนงู เป็นแหล่งเลี้ยงงูพิษต่าง ๆ  เพื่อนำเอาพิษงูมาทำเซรุ่มฉีดรักษาผู้ถูกงูกัด  เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30–13.00 น. มีการฉายสไลด์ประกอบคำบรรยายและแสดงรีดพิษงู วันธรรมดาเวลา 11.00 น. และ 14.30 น.   วันหยุดราชการ มีเฉพาะรอบเวลา 11.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 50 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม  หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า โทร. 0 2252 0161-4


 


 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

 

Booking the best and beautiful hotels in Bangkok

If there are no hotels nearby. Please search again on our booking page.

Book Now
Switch to full site