กรมการรักษาดินแดนตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร ภายในมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.30 น.)


 


 

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :   

Booking the best and beautiful hotels in Bangkok

If there are no hotels nearby. Please search again on our booking page.

Book Now
Switch to full site