ครบรอบการดำเนินงาน 11 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 

ครั้งที่​ 83/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครบรอบ 11 ปีการดำเนินงาน เผยสถิติผู้โดยสารในปีนี้พุ่งทะยานแตะเกือบ 59 ล้านคน

               ​ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครบรอบการดำเนินงาน 11 ปี ผู้โดยสารยังคงใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดสิ้นปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 58.95 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46

               ​นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวในโอกาสที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครบรอบ 11 ปีการดำเนินงานในวันที่ 28 กันยายน 2560 ว่า ปัจจุบัน ทสภ. มีเที่ยวบินขึ้นลงเฉลี่ยวันละ 956 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 166,000 คนต่อวัน และมีสายการบินให้บริการจำนวน 140 สายการบิน ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 11 เดือน) ทสภ. มีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้นลงรวมทั้งสิ้น 317,465 เที่ยวบิน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสารรวม 54,583,593 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 1,334,768 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.25 โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2560 ทสภ. คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 58.95 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และขนาดของเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งตั้งแต่ ทสภ. เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน (เดือนสิงหาคม 2560) มียอดผู้โดยสารใช้บริการ ทสภ. แล้วทั้งสิ้น 523,408,545 คน มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 3,187,977 เที่ยวบิน และปริมาณสินค้ารวม 14,408,661 ตัน

               ​นายศิโรตม์ กล่าวว่า สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ทสภ. ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ โครงการห้องรับรอง Lounge ที่ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน D เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการแก่ผู้โดยสารมากถึง 6,000 ตารางเมตร การแบ่งประเภทการให้บริการแท็กซี่ โดยแบ่งเป็นการให้บริการรถแท็กซี่ตามขนาดและประเภทของแท็กซี่ ประกอบด้วย รถแท็กซี่ระยะใกล้ รถแท็กซี่ทั่วไป และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกและตรงตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง การจัดหารถ wheel chair บริการผู้โดยสารสูงอายุหรือผู้พิการ โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 การปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและภายในห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง รวม 65 จุด โดยเพิ่มจำนวนห้องสุขา ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ เครื่องสุขภัณฑ์ เพื่อให้ห้องสุขาของ ทสภ. มีความทันสมัย ดูดี ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล

                ​นายศิโรตม์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในอนาคตนอกจาก ทสภ. จะมีโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2  เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินแล้วนั้น ทสภ. ยังมีแผนที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารเมื่อมาใช้บริการที่ ทสภ. อาทิ การก่อสร้างลานจอดรถยนต์เพิ่มเติม บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ทำให้สามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น 782 คันแผนการปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening เพื่อลดความคับคั่งของผู้โดยสารบริเวณหน้าจุดตรวจค้นเดิมที่ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร แผนการปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารเทียบเครื่องบิน A-G จำนวน 37 จุด และภายในอาคารผู้โดยสารจำนวน 15 จุด แผนการก่อสร้างห้องให้นมบุตร (Baby Care Room) ที่ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน B เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการให้นมบุตรหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม แผนการจัดซื้อเก้าอี้พักคอยเพิ่มเติม ประมาณ 600 ที่นั่ง เพื่อกระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน
               ​นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2560 โครงการปรับปรุง Sky Lane จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการนักปั่นจักรยานได้ใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ Sky lane มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมมากยิ่งขึ้น อาทิ ลู่ปั่นใหม่ที่คู่ขนานไปกับลู่ปั่นปัจจุบัน เพิ่มลานจอดรถยนต์พร้อมสะพานเชื่อมเข้าสู่โครงการ มีศูนย์ Bike Center ซึ่งจะมี ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านอุปกรณ์จักรยานไว้ให้บริการนักปั่น เป็นต้น ซึ่งจะยกระดับให้โครงการนี้เป็น  ลู่ปั่นจักรยานระดับโลก เป็นจุดดึงดูดสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานจากทั่วทุกมุมโลกในอนาคต
นายศิโรตม์กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท. โดยในปี 2560 ทสภ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคม อาทิ โครงการตลาดนัดแรงงาน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ คนในชุมชน โครงการ AOT พี่อาสา เพื่อให้ความรู้ด้านการดับเพลิงแก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ทสภ. เป็นต้น และในปี 2561 ทสภ. จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ บริเวณคลองสาธารณะโดยรอบพื้นที่ ทสภ. ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบ ทสภ. มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับท่าอากาศยานตลอดไป

 

************************************

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร. 0 2132-9029 โทรสาร 0-2132 9019

 

 

Switch to full site