การเข้าบริหารจัดการเขตปลอดอากรและคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


การเข้าบริหารจัดการเขตปลอดอากรและคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            ทอท. เข้าบริหารจัดการเขตปลอดอากรและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก

            นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ทอท. ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล เอวีเอชั่น เวอร์วิสเซส (UAS) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทอท. ได้เข้าบริหารจัดการเขตปลอดอากรและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต่อจาก UAS ทันที ในเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ในเขตปลอดอากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแต่อย่างใด

            นายศิโรตม์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพนักงานเดิมของ UAS ทอท. ได้พิจารณารับไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนหนึ่ง และได้ให้บริษัทที่ ทอท. จัดจ้างในสายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารับไว้เป็นพนักงานอีกส่วนหนึ่ง สำหรับบริษัทที่รับจ้างงานช่วงที่ UAS จ้างไว้เดิมนั้น ทอท. จะดำเนินการจ้างให้ทำงานกับ ทอท. ต่อไป จึงทำให้การดำเนินงานทุกอย่างในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ทสภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการต่าง ๆ ในเขตปลอดอาการและคลังสินค้า ทสภ. ต่างเห็นด้วยที่ ทอท. เข้ามาบริหารจัดการเขตปลอดอากร ทสภ. เอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าทางอากาศของประเทศต่อไป

************************

(ครั้งที่ 67/2559)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0 2132 9031

โทรสาร 0 2132 9019

 

 

Switch to full site